werkveld

Lijnspel is op meerdere fronten actief in georganiseerde samenwerkingsverbanden. Uitwisselingen van kennis en het elkaar in kracht zetten vormen de kernwaarden van deze samenwerking. Daarnaast vervullen deze een inspirerende omgeving om tot vernieuwend denken te komen.

Lijnspel past dit vervolgens toe in de dagelijkse bedrijfsvoering en bij projecten van onze opdrachtgevers. Veelal zijn dit Provinciale en gemeentelijke overheden, maar eveneens ondernemersverenigingen en stichtingen voor goede doelen.

RVO : Rijksdienst voor ondernemend Nederland

De Coöperatieve  Samenleving 

 

Participatietafels regionale netwerken