even voorstellen

Lijnspel is dynamische organisatie, coöperatief georganiseerd en daarmee van en voor de leden. Lidmaatschap staat open voor betrokken ondernemers die het gedachtengoed van Lijnspel onderschrijven en uitdragen in hun bedrijfsvoering. Leden blijven zelfstandig ondernemer met hun eigen bedrijf. Met kennis en kunde leveren zij via intensieve samenwerking een bijdrage aan het succes van Lijnspel. Leden zijn te onderscheiden in verschillende dimensies : naast de leden van het eerste uur, de founders, zijn er leden die tot de family behoren. Ook beschikt Lijnspel over functional partners.  Uiteraard kan de coöperatie niet zonder diegenen die de organisatie een warm hart toedragen, de friends. Tenslotte kunnen ook funders als lid van de coöperatie van toegevoegde waarde zijn.

 

Leo Crombach

 

Een verbinder die handelt op basis van experimenteren, ontdekken en spontaniteit. Als geen ander kan hij verbindingen leggen op plekken die de omgeving (nog) niet ziet. Hij vervult daarin zowel een procesgerichte als een productgerichte rol en creeërt daarbij nieuwe producten die het proces complementeren en/of versterken.

Michiel van der Werf

 

Jarenlang actief in de financiële sector als zelfstandig ondernemer met een adviesbureau voor ondernemers met behandeling van financiële vraagstukken en onderbouwing businessplannen getoetst a.h.v. Rijnlandse organiseerprincipes. Het focusgebied is vooral op de strategische en organisatorische kant gericht. Daarbij steeds handelend met het oog op de lange termijn en een kritisch zelfreflecterend vermogen. 

Léon Keppels

 

Als ervaren horecamakelaar een verbinder pur sang of het nu om mensen, regio's of culturen gaat. Een onafhankelijke en transparante opstelling staat garant voor verbindingen op lange termijn. Generatie-overstijgend samenwerken en delen van elkaars kennis en kunde zijn de coöperatieve waarden waar Léon voor staat.

Douwe Dijkstra

 

Als niet geboren Heerlenaar zeer betrokken bij de ontwikkelingen in Parkstad o.m. door zijn bestuursvoorzitterschap van stichting HeerlenMijnStad. Zijn jarenlange ervaring in de bancaire wereld en de daaraan verbonden contacten, maken hem als aimabel en sociaal betrokken persoon een graag geziene gesprekspartner in bestuurlijke overleg omgeving.  

Rob Vermeulen

 

Door zijn enorme kennis en ervaring is Rob in de design wereld een autoriteit op het gebied van strategisch design en o.a. het gebruik van kleur in relatie tot de marketing. Op basis van zijn kunde is Rob een verbinder in een uitgebreid netwerk zowel bij ondernemers, bestuurders als overheid. Ook is hij een coach en leermeester voor young designers over de hele wereld.