domeinen

Domeinen zijn door Lijnspel geïnitieerde projecten waarbij Lijnspel (mede)penvoerder en/of uitvoerder van is en/of

(mede)verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering.

Coöperatie Verbindend Leiden 

 

gallery/Schermafbeelding 2020-09-07 om 15.07.59
gallery/Schermafbeelding 2020-09-07 om 15.07.59
gallery/Schermafbeelding 2020-09-08 om 15.05.55
gallery/Schermafbeelding 2020-09-07 om 15.07.59
gallery/Schermafbeelding 2020-09-07 om 15.07.59
gallery/Schermafbeelding 2020-09-14 om 11.12.22
gallery/Schermafbeelding 2020-09-14 om 11.17.27

Stichting Proeflokaal

 

Gebiedscoöperatie Parkstad