domeinen

Domeinen zijn door Lijnspel geïnitieerde projecten waarbij Lijnspel (mede)penvoerder en/of uitvoerder van is en/of

(mede)verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering.

Coöperatie Verbindend Leiden 

 

Stichting Proeflokaal

 

Gebiedscoöperatie Parkstad